Sairauksien hoito: tutkimukset, kirurgia, lääkkeet

Lemmikin sairastuessa asemallamme on kokemuksen ja asiantuntemuksen lisäksi kattava valikoima tutkimuksissa ja hoidoissa käytettäviä laitteistoja.

Muistathan kertoa lemmikin perussairauksista ja lääkityksistä aina sekä aikaa varattaessa että eläintä tuotaessa vastaanotolle.

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksista tärkeimmät hoitopäätökseen välittömästi vaikuttavat määritykset tehdään paikan päällä potilaan odottaessa. Yhteistyölaboratorioksi olemme valinneet luotettavat kotimaiset ja ulkomaiset laboratoriot, joiden valikoimista voidaan teettää käytännössä ”mitä vain” nopeasti ja luotettavasti kilpailukykyiseen hintaan. Eläinlääkäri selventää asiakkaalle aina tulosten merkityksen.

 

Laboratoriotutkimuksiin tulevan lemmikin muistilista:

  • syömättä 8-12 tuntia ennen näytteen ottoa
  • vettä tulee olla vapaasti tarjolla eläimelle
  • jos lemmikillä on jokin lääkitys kysy henkilökunnalta lääkkeen annosta näytteenottopäivänä
Röntgenkuvantaminen

Röntgenlaitteisto tuottaa röntgenkuvat digitaalisina, mikä mahdollistaa kuvien saamisen mukaan cd:llä. Röntgentutkimuksien apuna voidaan käyttää varjoaineita. Röntgenkuvat on mahdollista myös lähettää digitaalisesti eteenpäin esimerkiksi konsultaatiota varten.

Ultraäänitutkimukset

Ultraäänilaitteistomme on huippuluokkaa. Tämä mahdollistaa tarkatkin ultraäänitutkimukset kuten kissan sydämen tutkimukset. Tiineystutkimuksissa sikiöiden yksityiskohtien tutkimus on suorastaan hauskaa! Asemallamme käy säännöllisin väliajoin myös ultraäänispesialisti Anders Eriksson, jonka palvelut ovat käytettävissänne.

Silmäsairaudet

Silmäsairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuvantamiseen asemallamme on kattava välineistö. Vaativammat silmätutkimukset ja –hoidot sekä kirurgiset toimenpiteet tekee pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Tarja Kolisoja. Lue lisää täältä.

Kirurgia

Kirurgiaa vaativissa tapauksissa meillä tehdään laajalti pehmytkudoksiin kohdistuvia kirurgisia toimenpiteitä. Kastraatiot, sterilaatiot ja kasvaimien poistot ovat tavallisia toimenpiteitä. Asemallamme tehdään myös mm. piilokivesleikkauksia, korvakäytävien avartamisleikkauksia (Zepp), sylkirauhasen poistoja, nielurisojen poistoja, pehmeän kitalaen lyhennysleikkauksia, pernan poistoja, ektooppisten virtsatieyheiden siirtoja, virtsakivileikkauksia, suoliston vierasesineleikkauksia, anaalirauhasten poistoja, napa-, inguinaali- ja perineaalityräleikkauksia. Silmäkirurgiassa yleisimmät toimenpiteet ovat luomien asentovirheiden (ektropion, entropion) korjausleikkaukset ja ”cherry eye” eli vilkkuluomen rauhasen esiinluiskahduksen korjaus.

 

Kirurgia tehdään aina narkoosissa olevalle potilaalle. Valvontalaitteisto valvoo koulutetun hoitajan ohella nukutuspotilaan hyvinvointia. Suonensisäisesti asetetun kanyylin kautta annostellaan lääkkeitä ja huolehditaan nestetasapainosta. Henkitorveen asetetun putken kautta virtaa happea ja nukutuskaasua. Herääminen tapahtuu valvotusti lämpöpatjalla. Kipulääkitys aloitetaan injektiona annettavalla annoksella jo leikkauksen yhteydessä.

 

Leikkaus-/rauhoituspotilaan muistilista:
  • syömättä 8-12 tuntia ennen vastaanotolle tuloa
  • vettä tulee olla vapaasti tarjolla eläimelle
  • peskää eläin päivää ennen leikkausta
  • viekää koira tarpeilleen ennen leikkaukseen tuomista
  • jos lemmikillä on jokin lääkitys tulee sen annosta kysyä henkilökunnalta
Jatkohoito ja lääkkeet

Jatkohoidossa käytettävät tavallisimmat lääkkeet saa mukaan asemaltamme. Eläinlääkärit ja hoitajat neuvovat kirurgisen potilaan jatkohoidossa. Meiltä voit ostaa myös tarvittavat puhdistus- ja sidetarpeet sekä kaulurin tai toipilaspaidan.

laboratorio
kirurgia2
kirurgia