Viralliset tutkimukset ja kuvat

Asemallamme voit teettää rotukoirilta ja -kissoilta vaadittavat tutkimukset ja kuvaukset. Virallisilla terveystutkimuksilla pyritään vastustamaan perinnöllisiä sairauksia ja siten edistämään lemmikkien terveyttä myös tulevaisuudessa.

Viralliset silmätarkastukset ja gonioskopia

Erikoiseläinlääkäri Tarja Kolisoja tekee asemallamme koirien ja kissojen virallisia silmätarkastuksia sekä gonioskopioita. Viralliset silmätarkastukset ovat pakollisia osalle siitokseen käytettävistä rotukoirista (ks. Kennelliiton PEVISA-määräykset) ja suurelle osalle ne ovat suositeltavia. Tarkastuksilla ennaltaehkäistään sokeutta ja kipua aiheuttavia perinnöllisiä silmäsairauksia kuten verkkokalvorappeutumat, kaihit ja luomien virheasennot. Tarkastuksessa käydään läpi kaikki silmän rakenteet. Tulokset kirjataan kaavakkeelle, joka lähetetään Kennelliittoon ja sitä kautta rotujärjestölle. Kennelliitto kirjaa tulokset koiran tietoihin. Gonioskopia-tutkimuksella tarkastellaan silmän ns. kammiokulmaa poikkeavuuksien varalta. Tutkimus tehdään roduilla, joilla on taipumusta silmänpainetautiin eli glaukomaan.

Viralliset röntgentutkimukset

Asemamme eläinlääkärit tekevät virallisia röntgentutkimuksia (lonkka- kyynärnivel- ja selkäkuvaukset). Kuvaukset tehdään rauhoituksessa. Kuvat lähetetään digitaalisesti Suomen Kennelliittoon arvosteltaviksi. Digitaalinen lähetys nopeuttaa tulosten saamista.

Polvitarkastus

Polvitarkastus tehdään roduille joilla on taipumusta patellaluksaatioon eli polvilumpion sijoiltaanmenoon. Tutkimus tehdään käsin tunnustelemalla polvea taivuttaen ja ojentaen sekä lievästi kiertäen. Pahimmillaan patellaluksaatio aiheuttaa koiralle tai kissalle huomattavaa kipua ja voi vaatia kirurgista korjaamista. Tämän vuoksi sen tutkimus siitoseläimillä ennaltaehkäisevästi on tärkeää.

Sydänkuuntelut, sydämen ja munuaisten ultraäänitutkimukset

Asemallamme säännöllisesti vieraileva ELT Anders Eriksson tekee koirien (DCM) ja kissojen (HCM, Pawpeds) viralliset sydämen ultraäänitutkimukset sekä myös kissojen munuaistutkimukset (PKD). Virallisia sydänauskultaatio eli kuuntelututkimuksia tekee myös erikoiseläinlääkäri Tarja Kolisoja .